• Komplekst regionalt smertesyndrom.

  Mål: Studien hadde som formål å evaluere effektiviteten av Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation (BEMER) magneto-terapi på smerte og funksjonell bedring ved kompleks regional smertesyndrom type I (CRPS-I). Hypotesen vår var at på grunn av BEMER-terapiens påståtte effekter på mikrosirkulasjon, kunne den være gunstig i behandlingen av denne tilstanden.
  Metoder: Dette var en randomisert, kontrollert, dobbeltblind pilotstudie som inkluderte 30 pasienter med CRPS-I. Pasientene ble delt inn i to grupper: en studiegruppe der rehabiliteringsprogrammet ble kombinert med BEMER-terapi i 10 påfølgende dager, og en kontrollgruppe der rehabiliteringsprogrammet ble kombinert med en falsk BEMER-behandling. Utfallsmålene (smertevurdering på en Visuell Analog Skala, håndgrepstyrke, funksjonshemming i arm, skulder og hånd, og Maryland Foot Score) ble målt ved starten og slutten av behandlingen, samt etter 1 måneds oppfølging.
  Resultater: Studien viste at gruppen behandlet med BEMER kombinert med rehabilitering oppnådde bedre resultater på kort sikt når det gjaldt smertelindring og funksjonsforbedring både i øvre og nedre ekstremiteter.
  Konklusjoner: Dataene fra denne pilotstudien antyder at BEMER-terapi, i kombinasjon med tradisjonelle rehabiliteringsprogrammer, kan være en egnet behandlingsmetode for CRPS-I.

  Studie

 • Internasjonale kongresser om mikrosirkulasjon og Bemer

  Les om div studier: Migrene, diabetes, smerter, mental helse barn, tannhelse, og flere andre studier på Bemer. 

  Les Mer

 • FOREDRAG OM KLINISKE ERFARINGER VED BRUK AV BEMER-TERAPI

  Les om studier på Tinnitus, Diabetes, smertebehandling.slag og andre studier gjort på Bemer.

  Bemer Studier (Engelsk)

   

 • Denne studien evaluerer effekten av BEMER-behandling hos pasienter med kneartrose og kroniske korsryggsmerter

  Dette er et enkeltsenter, randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind oppfølgingsstudie. Totalt 50 pasienter med kroniske korsryggsmerter og 50 pasienter med kneartrose ble registrert i denne studien som hadde vært innlagt på sykehus i 3 uker ved den revmatologiske rehabiliteringsavdelingen til Hospitaller Brothers of St. John of God

   

  Konklusjoner : Vår studie viste at BEMER fysisk vaskulær terapi reduserte smerter og tretthet på kort sikt hos pasienter med kroniske korsryggsmerter, mens langtidsbehandling ser ut til å være gunstig hos pasienter med kneartrose.

  Les mer

 • NY STUDIE: Bemer forbedrer søvn

  Frode Moen, forsker ved Trondheim universitet for vitenskap og teknologi, og hans team publiserte nylig en studie på Bemer. Ifølge studien forbedret BEMER-terapi både mengden og kvaliteten på søvnen til kvinnelige toppfotballspillere . I forskningsartikkelen ble det antatt at dette støtter spillerne i deres restitusjon etter fysisk og mentalt krevende kamper, spesielt når søvnen ble målt i nettene etter anstrengende spilledager.Tidligere studier har også vist at BEMER-terapi forbedrer søvn, så resultatene av denne nye studien bekreftet tidligere funn.

  Les mer

 • Elektromagnetisk feltterapi har gunstige kortsiktige effekter

  I denne langsiktige studien, ble en gunstig effekt av langvarig BEMER-behandling på MS-tretthet demonstrert. Elektromagnetisk feltterapi kan være en nyttig terapeutisk modalitet hos MS-pasienter med alvorlig utmattelse, men langtidsdata mangler. Når det er sagt, så opplevde asienter som tidligere var på placebo under randomiserte kontrollerte studier, en betydelig reduksjon i utmattelse etter overgang til behandling.

   

  Les mer